Co je to Web Scraping? - Semalt vysvětluje roli BeautifulSoup ve scrapingu webu

Webové stránky jsou vytvořeny s textovými programovacími jazyky, jako jsou HTML a XHTML. Obsahují velké množství informací ve formě obrázků, videa a textu. Všechny webové stránky jsou určeny pro lidi a pro automatické roboty nemají význam. Společnosti, jako je Google a Amazon AWS, poskytují různé služby pro stírání webových stránek , software, techniky a nástroje pro usnadnění vaší práce. Některé z těchto nástrojů jsou zdarma, zatímco ostatní jsou ceny od 20 do 2000 USD.

Co je to škrábání z webu?

Sběr dat z webu je postup získávání dat z různých webových stránek a procházení webu je jednou z jeho hlavních součástí. Jakmile jsou data načtena, mohou být analyzována nebo přeformátována podle vašich požadavků. Nástroje pro webový zápis dat zkopírují data do tabulek nebo je stáhnou na pevný disk pro offline použití.

Role BeautifulSoup při škrábání z webu:

Některé společnosti používají knihovny založené na Pythonu ke stírání dat . Detekují různé webové stránky, shromažďují užitečná data, správně je škrábají a stahují na své pevné disky. Dokonce i některé webové škrabky závisí na technikách, jako je DOM parsování, BeautifulSoup, Scrapy a Lxml, aby data správně stírala. Existují případy, kdy lze k požadovaným informacím přistupovat a škrábat běžnými technikami a nástroji. V takových případech je BeautifulSoup tím pravým rámem.

Hlavní součásti webové stránky:

Než seškrábneme data pomocí BeautifulSoup, podívejme se na různé komponenty webové stránky. Existují čtyři hlavní součásti webové stránky: HTML, CSS, JS a Images. HTML obsahuje hlavní obsah stránky. CSS se používá k přidání stylů na stránku a jejímu vzhledu. JS nebo JavaScript přidává webové stránce jedinečnost a interaktivitu. Pamatujte, že obrázky mohou stránku oživit živě. Nejběžnější formáty obrázků jsou PNG a JPG.

Extrahujte data z HTML dokumentů pomocí BeautifulSoup:

Pomocí aplikace BeautifulSoup lze extrahovat data z dokumentů HTML nebo souborů PDF. HTML (Hyper Text Markup Language) je slavný jazyk používaný k vytváření a vytváření webových stránek. Stejně jako Python je HTML značkovacím jazykem, který prohlížeči říká, jak rozložit webový obsah. HTML vám umožňuje vytvářet odstavce a skvěle vypadá na váš text. Poté můžete uložit data v různých formách.

1. Knihovna požadavků:

Nejprve byste si měli stáhnout webové stránky pomocí knihovny Žádosti. To vám pomůže snadno stahovat text a obrázky HTML.

2. Analyzujte stránku s BeautifulSoup:

Nyní můžete pomocí knihovny BeautifulSoup analyzovat text HTML a webové dokumenty. BeautifulSoup je balíček Python, který vytváří parsovací stromy a používá se k extrahování dat z HTML dokumentů. Je k dispozici pro Python 2.6 a Python 3.

Různé značky, o kterých byste měli vědět:

Různé formy značek používaných při seškrabávání webu jsou Child, Parent a Sibling. Podřízený je značka uvnitř nadřazené značky. Parent je značka, která je omotána kolem podřízené značky, a Sibling je značka, která se vnoří do nadřazené značky, ale její umístění se liší od podřízené značky.